Tarieven

De tarieven voor mondzorg worden centraal vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. Alle tandartsen, mondhygiënisten en orthodontisten in Nederland brengen dezelfde tarieven in rekening voor dezelfde behandelingen. Verschillende technieken en materialen die tijdens een behandeling gebruikt worden kunnen wel tot een verschil in kosten leiden.

De tarieven kunt u terugvinden op de site https://www.allesoverhetgebit.nl/

Een indicatie van bijkomende materiaal- en techniekkosten voor tandkundige behandelingen vindt u hier 


Uw Nota

Uw zorgverlener geeft u graag alle aandacht. De verwerking van nota’s is daarom overdragen aan Famed. De nota van uw behandeling en/of zorgmiddelen ontvangt u dan ook van Famed. Informatie over uw nota kunt u vinden op de website van Famed:
https://notavanfamed.nl/

U kunt uiteraard ook contact opnemen met het Contact Center van Famed via e-mail contactcenter@famed.nlof via telefoonnummer 0900-0885 (ma-vr 08:00-18:00 uur / €0,90 per gesprek plus uw gebruikelijke belkosten).  Bij te late betaling zullen zij een herinneringsnota versturen. Indien de nota na 12 weken nog niet betaald is zal bureau Famed verdere actie moeten ondernemen en hun incasso-afdeling inschakelen. De hierbij horende extra kosten zullen bij u in rekening worden gebracht. Dus houdt u zich a.u.b. aan de betalingstermijnen, of neem in en vroegtijdig stadium contact op met Famed om afspraken te maken over een (kosteloze) betalingsregeling.

Als u verzekerd bent bij bepaalde zorgverzekeraars dan kunnen de kosten voor de behandeling (grotendeels of zelfs volledig)  RECHTSTREEKS ingediend worden bij de zorgverzekeraar. U krijgt dan van de zorgverzekeraar een afschrift van de declaratie of een rekening voor het deel wat niet door uw verzekeraar wordt vergoed.

Vakantie of lagere tijd afwezig:

In de betalingsvoorwaarden staat vermeld dat u zelf te allen tijde verantwoordelijk bent voor een tijdige betaling van uw ontvangen nota. Het is voor Famed onmogelijk om, per individu, rekening te houden met vakantieplannen. Bent u voor een langere tijd in het buitenland? Meld u dan nu aan bij Nota van Famed. Via Nota van Famed ontvangt u, in een beveiligde online omgeving al uw nota’s van Famed. Eveneens kunt de nota’s direct betalen als u zich aanmeldt bij FiNBOX. Zo kunt ook in het buitenland altijd uw nota ontvangen, openen én betalen. 

Zelf nota ontvangen:

U kunt aangeven of u de nota zelf wil ontvangen.

Betalingsvoorwaarden:

Voor het betalen van uw nota hanteert Famed een betalingstermijn van 30 dagen. U blijft zelf te allen tijde verantwoordelijk voor betaling binnen deze termijn. 
U kunt het notabedrag overmaken op bankrekeningnummer NL97ABNA0627000800 ten name van Famed B.V. te Amersfoort. Vermeld bij (elektronische) betaling altijd het betalingskenmerk (dit is de zestiencijferige code vermeld op uw nota). Als Famed niet binnen 30 dagen na de notadatum (deze datum wordt vermeld op uw nota) de volledige betaling van u heeft ontvangen, stuurt Famed u een betalingsherinnering. Deze betalingsherinnering geldt tevens als ‘ingebrekestelling’. Door middel van de betalingsherinnering stelt Famed u alsnog in de gelegenheid om het notabedrag binnen 14 dagen te voldoen. Als Famed niet binnen 14 dagen (na de datum van de betalingsherinnering) uw betaling heeft ontvangen, bent u in ‘verzuim’. Vanaf dat moment brengt Famed kosten in rekening. Deze extra kosten bedragen een maximaal percentage van 15% van het notabedrag met een minimum van € 40,00 plus de wettelijke consumentenrente. Meer informatie over deze zogenaamde buitengerechtelijke incassokosten vindt u op www.rechtspraak.nl. Alle gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten, die verband houden met het innen van de gedeclareerde bedragen, komen voor uw rekening.

0255 - 510400

ma - vrij 08:30u - 12:00u

Openingstijden praktijk

ma - do 08:30u - 12:00u
ma - do 13:00u - 17:00u
vrijdag 08:30 tot 12:00u

knmt-gevisiteerd-klein.jpg

Bel ons op

0255 - 510400

ma - vrij 08:30-12:00

Email ons op

info@mzpdriehuis.nl

Bezoek ons op

Driehuizerkerkweg 91
1985 HA Driehuis

Routebeschrijving

Website design en SiteCanvas hosting: IVIN